Liv vi er
en del af

Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU.

Se kampagnefilmen

SOSU i Aarhus

Livet i Aarhus er mangfoldigt – også i plejesektoren, hvor livshistorier i døgndrift krydses på tværs af køn, kultur og karaktertræk.

Som SOSU i Aarhus arbejder vi med livets forskelligheder. Vi går hver dag på opdagelse i livshistorier, der sætter vores brede faglighed på prøve. Det handler om at brænde for at gøre en forskel – uanset hvem du er. Vores faglighed giver kvalitet til de liv, vi er en del af. 

Bliv en vigtig del af livet i Aarhus – bliv SOSU. 

 

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om SOSU-uddannelserne i Aarhus.

Er der stadig noget, du ikke har fået svar på, kan du kontakte uddannelsesteamet i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Du finder kontaktinfo nederst på siden.

Hvad handler SOSU-uddannelserne om?

Som SOSU-hjælper eller -assistent uddanner du dig i at sikre livskvaliteten for ældre, handicappede og psykisk sårbare mennesker, der har brug for hjælp i dagligdagen. Du bliver rustet til at udgøre et vigtigt bindeled i andre menneskers liv gennem stærke relationer på tværs af forskelligheder.

Er SOSU-uddannelserne noget for mig?

SOSU-uddannelserne er for dig, der ønsker en virkelighedsnær uddannelse med fokus på menneskelige relationer og sygdomsforebyggelse. Hvis du vil have en uddannelse hvor faglig refleksion er livsvigtig, og derudover trives i et arbejde, hvor du hver dag kommer i nærkontakt med andre mennesker, så kunne det godt tyde på, at uddannelsen til enten SOSU-hjælper eller SOSU-assistent er noget for dig.

 

Får jeg løn under SOSU-uddannelsen?

Ja. Pr. den 01-08-18 er lønnen for SOSU-assistentuddannelsen:

1. år: 12.796,39 kr. pr. måned før skat.

2. år stiger lønnen til 14.622,69 kr.

For SOSU-hjælperuddannelsen er lønnen 11.606,11 kr. pr. måned. Dette gælder i både praktik og på skole.

Inden du kan starte på selve uddannelsen, skal du dog tage et grundforløb på SU.

Er du over 25 år, er der mulighed for at søge voksenelevløn.

Hvor kan jeg komme til at arbejde som SOSU-uddannet?

Som uddannet SOSU-hjælper kommer de fleste til at arbejde inden for ældreområdet. Det samme gælder for uddannede SOSU-assistenter, men også handicapområdet, psykiatrien og sygehuse ansætter SOSU’er. Du får mulighed for at afprøve de forskellige arbejdsområder gennem dine praktikforløb, mens du bliver klogere på, hvad der er den rigtige vej for dig. Aarhus Kommune ansætter både SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

Hvad kan jeg videreuddanne mig til efter en SOSU-assistentuddannelse?

Som uddannet SOSU-assistent har du adgang til flere professionsbacheloruddannelser som f.eks. socialrådgiver, pædagog, diætist, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiolog og sygeplejerske.

Kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja. SOSU-uddannelserne giver mulighed for at tage praktik i udlandet, hvis du har lyst til at prøve din faglighed af internationalt.

Hvilke kompetencer opnår jeg som SOSU-uddannet?

SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter udvikler forskellige faglige kompetencer og menneskelige kvaliteter, der på hver sin måde bidrager til en højnet livskvalitet hos borgerne. Med en SOSU-uddannelse opnår du gode og brugbare kompetencer inden for f.eks. koordinering, kommunikation og konflikthåndtering, der kan komme dig til gode uanset hvor du ender – også hvis du senere hen vælger at læse videre.

Læs mere om forskellen på de to uddannelser længere nede på siden.

Er SOSU-uddannelserne erhvervsuddannelser?

Ja. Det betyder, at begge SOSU-uddannelser veksler mellem skole og praktik, så du løbende får mulighed for at afprøve det, du har lært i praksis. Gennem en praktikplads i Aarhus Kommune bliver du tilknyttet dygtige praktikvejledere, der hjælper dig med at omdanne teori til praksis.

For at kvalificere dig til SOSU-uddannelserne, skal du tage et grundforløb, som du kan starte på direkte efter folkeskolen eller senere.

 

Hvor foregår undervisningen på SOSU-uddannelserne i Aarhus?

Undervisningen på SOSU-uddannelserne i Aarhus Kommune foregår både i praktik og på skole. Skoleundervisningen foregår på SOSU Østjylland i Aarhus Nord. Skolen har uddannelsesstart flere gange årligt, så du har mulighed for at starte, når det passer bedst for dig.

Læs mere om SOSU Østjylland her.

Er der gode jobmuligheder som SOSU-uddannet i Aarhus?

Ja. Aarhus Kommune har lige nu flere ledige stillinger indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Vi har både brug for uddannede SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, så jobmulighederne er mange. Se ledige stillinger her.

Det handler om at tænke sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende – hvad kan jeg gøre for at hjælpe det her menneske bedst muligt, og hvordan skaber jeg tillid? Det er ikke bare noget, man får i en eller anden bog. Det er noget, du lærer hen ad vejen. Det der med at få en professionel rolle i et andet menneskes liv, det er bare fantastisk!

Det er en helt særlig form for service, man yder. Her tænker du ikke bare på at udføre en liste med opgaver. Her tænker du på personen bagved, og hvad det egentlig betyder, at du er der for ham eller hende.

Det har overrasket mig meget, at der er så meget sygeplejefaglighed i uddannelsen. Det er ikke “bare” at komme ind til Hr. og Fru Jensen og give støttestrømper på. Der er meget mere teori bag det, og det vi lærer i skolen, tænker vi over hver gang vi er ude i praksis.

Lisa
Jeppe
Julie

SOSU: Hjælper eller assistent?

SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen er to forskellige uddannelser, med hver deres fokus inden for samme arbejdsområde. Fælles for begge uddannelser er, at:

– Du er garanteret en praktikplads, når du bliver ansat som elev i Aarhus Kommune.
– Du får en praktikvejleder, hvis primære opgave er at være vejleder.
– Du får individuel og planlagt vejledning og læringsmuligheder.
– Praktikken bidrager til din faglige og personlige udvikling.
– Du vil indgå i gode læringsmiljøer med flere elever samlet på samme praktiksted.
– Du vil blive en del af et team med vejleder og andre elever mens du lærer gennem det praktiske arbejde.
– Der er et godt samarbejde mellem skole og praktik i forhold til din læring, hvis der evt. bliver behov for støtte.

 

Ved endt uddannelse oplever flere at blive ansat på deres tidligere praktiksted.

Uddannelsen til SOSU-Hjælper 

SOSU-hjælperens arbejde handler om at støtte borgerne i det gode hverdagsliv med sundhed og livskvalitet for øje.

På uddannelsen arbejder man med spørgsmål såsom, hvordan man skaber tillid og kontakt til borgeren? Hvordan man håndterer forskellige menneskers behov, og hvilken rolle man har i et andet menneskes liv og hjem? Man arbejder også med helt lavpraktiske spørgsmål, som hvordan man hjælper en ældre med at bruge e-boks og netbank, eller Skype med barnebarnet i Canada!

Læs mere om uddannelsen på SOSU Østjylland.

Uddannelsen til SOSU-assistent 

SOSU-assistentuddannelsen indeholder samme basale viden om omsorg og pleje som SOSU-hjælperuddannelsen, men har mere fokus på de sygeplejefaglige opgaver, rehabilitering og samarbejde.

SOSU-assistenten har også en central rolle i samarbejdet med og omkring borgerne, både inden for ældrepleje, psykiatrien eller på sygehuset, samt med praktiserende læger, sygehusafdelinger og andre faggrupper. SOSU-assistenten er en vigtig koordinerende person i det sammenhængende borgerforløb ved indlæggelse, udskrivelse og andre overgange for borgerne.

Læs mere om uddannelsen på SOSU Østjylland.

Hvorfor blive SOSU i Aarhus?

Unikke muligheder for specialisering

I Aarhus Kommune er der mulighed for videreuddannelse og specialisering inden for flere forskellige områder. Du kan f.eks. blive ressourcekoordinator, med ansvar for vagtplanlægning og de daglige besøg hos borgerne. Du kan også blive nøgleperson indenfor områder som demens, IT og dokumentation, forflytningsteknik, praktikvejledning for elever, arbejdsmiljø og ledelse.

Vi har brug for dig!

Aarhus Kommune er geografisk en stor størrelse. Det betyder, at der er mange forskelligartede muligheder for praktik. Læs mere her.

Aarhus Kommune har lige nu flere ledige stillinger indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Vi har både brug for uddannede SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, så jobmulighederne er mange. Se ledige stillinger her.

Et bredt fagligt fællesskab

Som SOSU i Aarhus vil du blive en del af et bredt fagligt netværk i Danmarks andenstørste kommune. Du vil få dygtige praktikvejledere, der hjælper dig med at omdanne den teori, du får i skolen til brugbar viden i hverdagen, og dit praktikforløb vil være grundigt planlagt med introduktion og faste samtaler med din vejleder.

Aarhus som Kærlig Kommune

I Aarhus Kommune arbejder vi efter fem ledetråde, der signalerer de værdier, vi retter os mod inden for Sundhed og Omsorg. Helt enkelt mener vi, at alle indbyggere i kommunen har et medansvar for hinanden. Ved hjælp af målrettet forebyggelse, genoptræning og den nyeste velfærdsteknologi, hjælper vi borgerne med at blive så selvhjulpne som muligt.

Læs mere om Ledetrådene her.

Sammen om et bedre liv

Inde i sin lejlighed på Abildgården i Aarhus sidder 86-årige Børge Willy Jensen.

Børge har mange gode stunder med SOSU-elever at se tilbage på. Han mindes f.eks. en festivaltur sammen med eleven Jeppe, der er blevet en slags stamgæst i Børges bløde sofa: ”På den slags ture går vi og snakker og drikker en kop kaffe. Snakker om dét, vi ser. Vi snakker også privat, selvfølgelig. Hvad ellers?”

Det er elever som Jeppe, der holder Børge ung og ved, hvornår han trænger til en kaffetår, som leveres med charme, en ømhed og et blik, der får Børge til at føle, de er ”hinandens” – som en bedstefar har det med sit barnebarn og vice versa. Selvfølgelig ved Børge godt, at Jeppe er på arbejde og er der for at lære, men det hygger, også bare med 5 minutters snak.

Hvad siger SOSU-eleverne selv om uddannelsen?

Hvad siger SOSU-eleverne selv om uddannelsen? Hør eleverne i Aarhus fortælle om deres erfaringer med faget.

Hvad siger SOSU-eleverne selv om uddannelsen? Gør en forskel for et andet menneske

Hvad siger SOSU-eleverne selv om uddannelsen? Hør eleverne i Aarhus fortælle om deres erfaringer med faget.

Hvad siger vores SOSU-elever om uddannelsen?

Byg videre på din uddannelse

Som uddannet SOSU-assistent har du adgang til flere professionsbacheloruddannelser, som f.eks. socialrådgiver, pædagog, diætist, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiolog og sygeplejerske.

Læs mere om dine videreuddannelsesmuligheder på UddannelsesGuiden.

Søg om optagelse på grundforløbet

På www.optagelse.dk kan du søge om optagelse på SOSU-uddannelsernes grundforløb i Aarhus.

Søg om optagelse her

Kontakt os

Uddannelsesteamet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Søren Frichs Vej 36 G, 8230 Åbyhøj

Tlf. 51576616 (man-fre i tidsrummet kl. 09-12)

E-mail: udd-team@mso.aarhus.dk