Livet som SOSU

Bliv klogere på, hvordan SOSU-uddannelsen i Aarhus er bygget op og hvilke muligheder, den giver dig med videre.

Se kampagnefilmen

SOSU-uddannelsernes struktur

SOSU-hjælper eller assistent?

SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen er to forskellige uddannelser, med hver deres fokus inden for samme arbejdsområde. Fælles for begge uddannelser er, at:

– Du er garanteret en læreplads, når du bliver ansat som elev i Aarhus Kommune.
– Du får en oplæringsvejleder, hvis primære opgave er at være vejleder.
– Du får individuel og planlagt vejledning og læringsmuligheder.
– Lærepladsen bidrager til din faglige og personlige udvikling.
– Du vil indgå i gode læringsmiljøer med flere elever samlet på samme praktiksted.
– Du vil blive en del af et team med vejleder og andre elever mens du lærer gennem det praktiske arbejde.
– Der er et godt samarbejde mellem skole og læreplads i forhold til din læring, hvis der evt. bliver behov for støtte.

Ved endt uddannelse oplever flere at blive ansat på deres tidligere læreplads.

Uddannelsen til SOSU-Hjælper 

SOSU-hjælperens arbejde handler om at støtte borgerne i det gode hverdagsliv med sundhed og livskvalitet for øje.

På uddannelsen arbejder man med spørgsmål såsom: Hvordan skaber man tillid og kontakt til borgeren? Hvordan håndterer man forskellige menneskers behov? Og hvilken rolle har man i et andet menneskes liv og hjem? Man arbejder også med helt lavpraktiske spørgsmål, som hvordan man hjælper en ældre med at bruge e-boks og netbank, eller Skype med barnebarnet i Canada!

Læs mere om uddannelsen på SOSU Østjylland.

Uddannelsen til SOSU-assistent 

SOSU-assistentuddannelsen indeholder samme basale viden om omsorg og pleje som SOSU-hjælperuddannelsen, men har mere fokus på de sygeplejefaglige opgaver, rehabilitering og samarbejde.

SOSU-assistenten har også en central rolle i samarbejdet med og omkring borgerne, både inden for ældrepleje, psykiatrien eller på sygehuset, samt med praktiserende læger, sygehusafdelinger og andre faggrupper. SOSU-assistenten er en vigtig koordinerende person i det sammenhængende borgerforløb ved indlæggelse, udskrivelse og andre overgange for borgerne.

Læs mere om uddannelsen på SOSU Østjylland.

Stå stærkt fagligt og stå trygt hele vejen gennem din uddannelse

Ofte stillede spørgsmål

Vil du vide mere om livet som SOSU i Aarhus – både i løbet af uddannelsen og i det efterfølgende arbejdsliv?

Find svar på ofte stillede spørgsmål, bliv klogere på hjertet i SOSU-faget og hør fra dem, der hver dag er med til at gøre en forskel for andre mennesker – som SOSU i Aarhus.

Læs mere

Søg ind som SOSU

Vi har samlet alle vigtige datoer og relevante links til dig, der ønsker at søge ind som SOSU i Aarhus – uanset din alder eller den type af uddannelse, du søger ind på.

Søg ind som SOSU

En faglighed i udvikling

SOSU er en faglighed i udvikling, og i Aarhus Kommune sørger vi for at trække på al den nyeste viden og teknologi på området under hele uddannelsen. Vi har gode undervisere og kompetente vejledere, der følger dig hele vejen og sikrer et trygt, læringsrigt og professionelt arbejdsmiljø.

I Aarhus er det også muligt at tage en DigiTech uddannelse, hvor der er et særligt fokus på teknologi og digitalisering.

Som SOSU-elev i Aarhus uddanner du dig til arbejdsliv, hvor du bliver i stand til bidrage med vigtige perspektiver om den nyeste praksis. På den måde er du med til at sikre at vi, på en meningsfuld måde, gør en vigtig forskel for andre mennesker.

Hvorfor blive SOSU i Aarhus?

Unikke muligheder for specialisering

I Aarhus Kommune er der mulighed for videreuddannelse og specialisering inden for flere forskellige områder. Du kan f.eks. blive ressourcekoordinator, med ansvar for vagtplanlægning og de daglige besøg hos borgerne. Du kan også blive nøgleperson indenfor områder som demens, IT og dokumentation, forflytningsteknik, oplæringsvejleder for elever, arbejdsmiljø og ledelse.

Vi har brug for dig!

Aarhus Kommune er geografisk en stor størrelse. Det betyder, at der er mange forskelligartede muligheder for oplæring.

Aarhus Kommune har lige nu flere ledige stillinger indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Vi har både brug for uddannede SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, så jobmulighederne er mange. Se ledige stillinger her.

Et bredt fagligt fællesskab

Som SOSU i Aarhus vil du blive en del af et bredt fagligt netværk i Danmarks andenstørste kommune. Du vil få dygtige vejledere, der hjælper dig med at omdanne den teori, du får i skolen til brugbar viden i hverdagen, og din oplæring vil være grundigt planlagt med introduktion og faste samtaler med din vejleder.

Se også vores lille explainer om den faglige kvalitet, vi lægger i SOSU-uddannelserne i Aarhus Kommune.

Aarhus som Kærlig Kommune

I Aarhus Kommune arbejder vi efter fem ledetråde, der signalerer de værdier, vi retter os mod inden for Sundhed og Omsorg. Helt enkelt mener vi, at alle indbyggere i kommunen har et medansvar for hinanden. Ved hjælp af målrettet forebyggelse, genoptræning og den nyeste velfærdsteknologi, hjælper vi borgerne med at blive så selvhjulpne som muligt.

Læs mere om Ledetrådene her.

Byg videre på din uddannelse

Som uddannet SOSU-assistent har du adgang til flere professionsbacheloruddannelser, som f.eks. socialrådgiver, pædagog, diætist, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiolog og sygeplejerske.

Læs mere om dine videreuddannelsesmuligheder på UddannelsesGuiden.

Kontakt os

Uddannelsesteamet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2, st., 8260 Viby J.

Tlf. 51576616 (man-fre i tidsrummet kl. 09-12)

E-mail: udd-team@mso.aarhus.dk